Import kjøp

Hovedbokskonto for bokføring av kjøp ved import.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ExPurcAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 6145  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ImportPurchaseAccount
  • Import kjøp
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.