Eksport rabatt

Hovedbokskonto for bokføring av rabatt ved eksport.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ExDcAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2735  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ExportDiscountAccount
  • Eksport rabatt
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.