EU rabatt

Hovedbokskonto for bokføring av rabatt ved kjøp fra EU-land.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn EUDcAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5753  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto EuDiscountAccount
  • EU rabatt
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.