EU tillegg

Hovedbokskonto for bokføring av tillegg ved handel med EU-land.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn EUAddAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5754  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto EuAdditionAccount
  • EU tillegg
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.