Debet midlertidig lagerkostnad salg

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn DbStcS Navnet på databasefeltet.
Nummer 13754  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto DebitStockCostSalesAccount
  • Debet midlertidig lagerkostnad salg
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.