Debet frakt 4

Hovedbokskonto for bokføring av fraktkostnader. Det er kontonr. både for debet og kredit så beløpene vil bli matchet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn DbFrg4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4828  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto DebitFreight4Account
  • Debet frakt 4
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.