Kredit utleie / lån

Hovedbokskonto for bokføring interne utleie/lån lagerkostnader. Det er kontonr. både for debet og kredit så beløpene vil bli matchet.

Hvis ingen egen lagerkonto for utleie/lån er nødvendig, skal samme kontonr. som i feltet Kredit varek. legges inn her.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn CrHrAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16327  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto CreditHireLoanAccount
  • Kredit utleie / lån
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.