Kredit kostpåslag

Hovedbokskonto for bokføring av kostprispåslag. Det er kontonr. både for debet og kredit så beløpene vil bli matchet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn CrCstAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 15884  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto CreditCostAdditionAccount
  • Kredit kostpåslag
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.