Omk. Avviks konto

Hovedbokskonto for bokføring av kostprispåslagsavviket som kan oppstå ved fordeling mellom ordrehodet og ordrelinjer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn CstDfAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15885  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto CostDifferenceAccount
  • Omk. Avviks konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.