Til uke

Uke for når varene er salgbare.

Dette kan for eksempel være ønskelig for å holde varer midlertidig tilbake mens de blir klargjort for salg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Uke Tekst (0)
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5639  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.