Beh. innenf. lev.t.

Beregnet beholdning innenfor lev.tiden.

Feltet beregnes automatisk på følgende måte: Fysisk beholdning + Netto beh.endr. innenfor lev.tid.

Netto beh.endr. er differansen mellom feltene Tilgang og Avgang.

Hvis du har registrert Lev.tid i tabellen Leveringsalternativ, blir feltet Beh. innenf. lev.t. oppdatert ved lageroverførsel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5843  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.