Lagersaldostatus

Statusen for posten.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Under lagertelling
Markeres når behandlingsvalget Overfør til lagertelling kjøres, og fjernes når beholdningene korrigeres. Markering kan også settes manuelt, hvis du ønsker å unngå videre behandling.
Merk: Hvis du velger å manuelt fjerne markeringen, må dette også gjøres manuelt for det aktuelle varepartiet.
Basert på plasseringer
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagersaldostatus Heltall
SQL-navn StcBalSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6753  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.