Avrund.måte

Metoden som brukes for avrunding.

Avruningsmetoden kan overstyres i dialogboksen Bestillingsforslag.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ingen
1 - Oppover
2 - Nedover
3 - Nærmeste
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avrund.måte Heltall
SQL-navn RoundMt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6331  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.