Avrunding

Hvor mye innkjøpsmengdene som blir foreslått på bestillingsforslagene skal avrundes.

Når du angir lagerenheter, blir det tilhørende feltet Avrunding i dg regnet om i henhold til feltet Uttaksrate.
Merk: Med innkjøpsenhet så menes den enhet som er registrert i feltet Innkj.enhet i tabellen Leveringsalternativ, eller i feltet Antall pr. enhet i tabellen Produkt.
Hvis du for eksempel legger inn 6 stk. i Antall pr. enhet enten på leveringsalternativet eller på produktet, blir det du oppgir i feltet Avrunding i tabellen Lagersaldo multiplisert med Antall pr. enhet. Hvis du da oppgir verdien 6 i feltet Avrunding også, blir avrundingstallet 36 og ikke 6.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn RndOff Navnet på databasefeltet.
Nummer 5862  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.