Skriveroppsettnr

Kobling til tabellen Skriveroppsett. Bestemmer hvilken skriver som skal brukes ved utskrift av Plukklister.

Plukklisten til en ordre kan bli splittet opp på kombinasjonen produktnummer/lagernummer, slik at deler av den blir skrevet ut på forskjellige skrivere. Dette setter du opp i tabellene Systemopplysninger, Vindu, Skrivergruppe og Skriveroppsett.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn PrintS Navnet på databasefeltet.
Nummer 7041  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.