Best.punkt

Bestilling foreslås når lageret synker ned til det nivået angitt i dette feltet.

Du kan også registrere et ønsket, normalt lagernivå i feltet Best.punkt, for at lageret skal fylles opp periodisk.

Hvis du legger inn en verdi her, blir feltet Best.punkt i dg regnet om i henhold til uttaksraten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn PurcPnt Navnet på databasefeltet.
Nummer 5851  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.