Normal lev.

Hvilken leverandør du vanligvis kjøper varen fra til det aktuelle lageret. I tabellen Bestillingsforslag kan du velge å avgrense leveringsalternativer for denne leverandøren.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn NrmSup Navnet på databasefeltet.
Nummer 2773  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør NormalSupplier
  • Normal lev.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.