Normal plassering

Normal plassering for varen når den ankommer lageret. Hvis det er flere aktuelle plasseringer kan du notere disse i prioritert rekkefølge i tabellen Vareplassering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn NrmLoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2774  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Plassering Location
  • Lagernr
  • Normal plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.