Siste partinr

Viser det høyeste brukte partinummeret for kombinasjonen av produktnummer og lagernummer, og hindrer at samme partinummer blir brukt om igjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LShpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4335  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.