Tilgang utenf. lev.t.

Antallet som lagersaldoen øker med utenfor total lev.tid for produktet.

Beregnes som: Tilgang - Tilgang innenf. lev.t.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6557  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.