Demont.tid

Demonteringstiden for en utleie-/utlånsordre.

Blir brukt til å beregne datoene for når varene går inn og ut av lageret for ordrer med transaksjonstype 2 - Utleie eller 3 - Utlån.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DemTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6273  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.