Avgang innenf. lev.t.

Antallet som lagersaldoen minker med innenfor total lev.tid for produktet.

Oppdateres løpende når du lagrer ordrene. Feltet blir regnet om hver gang du starter opp med en ny dato.

Feltet Avgang innenf. lev.t. blir oppdatert ut fra om:
  • Feltet Bekreftet lev.dato (feltet Ankomst/avgangsdato for transaksjonstype 6 - Innkjøp og 7 - Produksjon) er mindre enn eller lik dagens dato + Total lev.tid.
  • Ordrelinjer med transaksjonstype1 - Salg er oppdatert ut fra ordrer med transaksjonstype 6 - Innkjøp eller 7 - Produksjon. Ordrelinjen blir da betraktet og behandlet som innenfor leveringstiden, uansett om bekreftet leveringsdato faller utenfor dagens dato + total leveringstid.
Du kan benytte behandlingsvalget Innenfor lev.tiden eller Regenerer lagersaldoer til å regenerere verdien i feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DecIns Navnet på databasefeltet.
Nummer 6357  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.