Bilagsjour.nr

Verdien i feltet Bilagsjour.nr til den tilsvarende oppføringen i tabellen Oppdatering.

Verdien settes når rad i tabellen Bilag, produsert fra realiseringen, blir oppdatert.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15267  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatering UpdatedJournal
  • Bilagsjour.nr
 
Hovedbokstransaksjon AccountTransactionVoucherJournalNo
  • Bilagsjour.nr
 
Realisasjonsjournal RealisationJournalVoucherJournalNo
  • Bilagsjour.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.