Språknr

Et unikt nummer som identifiserer språket.

Tips: Du kan velge numrene fritt, eller du kan bruke de internasjonale landsnumrene.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Språknr Heltall
Primærnøkkel Ja Språknr
SQL-navn LangNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 561  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.