Kildeskattesats

Satsen som Visma Business har lagt til grunn ved beregning av kildeskatten.

Merk: Skatt spesifikk for det litauiske markedet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WthRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4860  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.