Mva.komp.beløp

Viser merverdikompensasjonsbeløpet som Visma Business har beregnet.

Merk: Skatt spesifikk for det litauiske markedet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WthAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4861  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.