Bilagsnr

Bilagsnummer for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsnummeret fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1537  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkttransaksjon ProductTransactionInvoiceNo
 • Bilagsnr
 
Produkttransaksjon før komprimering ProductTransaction2InvoiceNo
 • Bilagsnr
 
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Bilag Voucher_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Bilag Voucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag UpdatedVoucher_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Oppdatert bilag UpdatedVoucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Kundetransaksjon CustomerTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Kundetransaksjon CustomerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen kundepost OpenCustomerEntry_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Åpen kundepost OpenCustomerEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction_VoucherNo
 • Bilagsnr
 
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.