Mva sats

Satsen Visma Business har brukt ved beregning av MVA.

Mva.sats defineres i tabellen Merverdiavgift og finnes via avgiftskoden, som igjen har relasjon til tabellen Merverdiavgift via feltet Mva.nr..

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VatRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1555  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.