MVA Differanse

Verdien av Beløp ekskl. mva fra bilaget * Sats fra tabellen Merverdiavgift.

Feltet er til bruk for momskontroll. Dersom manuell endringer har blitt gjort av mva.beløp før oppdatering, vil feltet vise differansen mellom feltet Mva-beløp og hva mva.beløp ville ha vært dersom ikke overstyrt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VATDiff Navnet på databasefeltet.
Nummer 14466  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.