Valuteringsdato

Valuteringsdato for bilaget.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ValDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1539  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Realisasjonsjournallinje RealisationJournalLineValueDate
  • Valuteringsdato
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.