Avg.år ut fra bilagsdato

Avgiftsår som bilagsdatoen faller innenfor.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxYrVoD Navnet på databasefeltet.
Nummer 8522  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.