Avg.år

Avgiftsåret som bilagslinjen fikk under bilagsregisteringen.

Valuteringsdatoen bestemmer avgiftsår på transaksjonene. Avgiftsårene defineres i tabellen Avgiftstermin. Feltet blir bare fylt ut på transaksjoner som har en omsetningsklasse. Feltet Avg.år er sammen med feltet Avg.term. grunnlaget for mva-meldinger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxYr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1542  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin TaxTerm
  • Avg.år
  • Avg.term.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
OSS avgiftstermin OssTaxTerm
  • Avg.år
  • OSS avg.termin
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.