Mva-meldingsnr

Viser på hvilken avgiftsoppg.nr. transaksjonen har blitt innrapportert.

Etter at du har skrevet ut og godkjent en mva-melding vil følgende transaksjoner ble oppdatert med avgiftsoppg.nr.:
  • Transaksjoner med en avgiftskode
  • Transaksjoner relatert til transaksjoner med en avgiftskode
Transaksjoner som kommer fra en mva-melding, vil også inneholde mva-meldingsnr. som de stammer fra.

Avgiftsoppg.nr. vil slettes fra transaksjoner, hvis en mva-melding trekkes tilbake vhja. behandlingsvalget Trekk tilbake mva-melding fra tabellen Mva-meldingslogg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxStNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8895  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.