Lev.nr

Leverandørnummer angitt på bilagslinjen.

Dersom bilagslinjen inneholdt et leverandørnummer i feltet debet- eller kreditkonto, vil leverandørnummeret vises i dette feltet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Sup Navnet på databasefeltet.
Nummer 4947  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Supplier
  • Lev.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.