Avstemming restbeløp

Beløp som ikke er avstemt.

Brukes til bankavstemming av bankkontoer i innenlandsk valuta.

Fylles ut når Kontonr på transaksjonen eksisterer i feltet Hovedb.k. bank på en rad i tabellen Bankpartner, og denne bankpartneren er merket for Oppdater hovedbokstransaksjoner med avstemmingsbeløp under feltet EBF-behandling.

Kan editeres manuelt. Verdien må være mellom 0 og Bokført beløp. Feltet Avstemming restbeløp i valuta vil automatisk kalkuleres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn RecRAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18617  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.