Bokført beløp

Bokført beløp for en hovedbokspostering.

Bokført beløp viser beløpet som har blitt postert, uavhengig av om et annet beløp (f.eks. inklusive mva.) ble angitt på bilagslinjen. Visma Business trekker fra en eventuell inn- eller utgående merverdiavgift og bruker resultatet som grunnlagsbeløp for avgiftene. Bokført beløp er lik dette grunnlagsbeløpet.

Merk: Kreditbeløp har negativt fortegn, mens debetbeløp er positivt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1549  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.