Periode

Viser regnskapsperiode transaksjonen ble postert til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1541  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Regnskapsperiode AccountingPeriod
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo GeneralLedgerBalance
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/1 GeneralLedgerBalance1
 • Ansvarsenhet 1
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/2 GeneralLedgerBalance2
 • Ansvarsenhet 2
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/3 GeneralLedgerBalance3
 • Ansvarsenhet 3
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/4 GeneralLedgerBalance4
 • Ansvarsenhet 4
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/5 GeneralLedgerBalance5
 • Ansvarsenhet 5
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/6 GeneralLedgerBalance6
 • Ansvarsenhet 6
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/7 GeneralLedgerBalance7
 • Ansvarsenhet 7
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/8 GeneralLedgerBalance8
 • Ansvarsenhet 8
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/9 GeneralLedgerBalance9
 • Ansvarsenhet 9
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/10 GeneralLedgerBalance10
 • Ansvarsenhet 10
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/11 GeneralLedgerBalance11
 • Ansvarsenhet 11
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokssaldo/12 GeneralLedgerBalance12
 • Ansvarsenhet 12
 • Kontonr
 • År
 • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.