OSS mva-meldingsnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EsTxStNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17561  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.