Ansvarsenhet 8

Hvis det er bokført med ansvarsenhet og kontoen er definert for dette så vil du se enheten her.

Det er mulig å endre denne i ettertid på transaksjonene, men da må du kjøre regenerering av hovedbokssalder etterpå for at rapportene skal bli riktige. I standarden er feltene sperret av sikkerhetsmessige grunner i Kolonneadgang.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R8 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9565  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 8 OrgUnit8
  • Ansvarsenhet 8
 
Hovedbokssaldo/8 GeneralLedgerBalance8
  • Ansvarsenhet 8
  • Kontonr
  • År
  • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.