Ansvarsenhet 2

Hvis det er bokført med ansvarsenhet og kontoen er definert for dette så vil du se enheten her.

Det er mulig å endre denne i ettertid på transaksjonene, men da må du kjøre regenerering av hovedbokssalder etterpå for at rapportene skal bli riktige. I standarden er feltene sperret av sikkerhetsmessige grunner i Kolonneadgang.

Ansvarsenhetsfelter kan brukes fritt i henhold til selskapets behov for å dele regnskap, salg og innkjøp inn i ansvarsenheter. De vanligste typene er avdeling, prosjekt og kampanje. Det er også mulig å begrense de ansvarsenhetene en bruker kan se ved å begrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning. Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsnummer Heltall
SQL-navn R2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 1558  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 2 OrgUnit2
  • Ansvarsenhet 2
 
Hovedbokssaldo/2 GeneralLedgerBalance2
  • Ansvarsenhet 2
  • Kontonr
  • År
  • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.