Ansvarsenhet 12

Hvis det er bokført med ansvarsenhet og kontoen er definert for dette så vil du se enheten her.

Det er mulig å endre denne i ettertid på transaksjonene, men da må du kjøre regenerering av hovedbokssalder etterpå for at rapportene skal bli riktige. I standarden er feltene sperret av sikkerhetsmessige grunner i Kolonneadgang.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R12 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9569  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 12 OrgUnit12
  • Ansvarsenhet 12
 
Hovedbokssaldo/12 GeneralLedgerBalance12
  • Ansvarsenhet 12
  • Kontonr
  • År
  • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.