Inv.avg. sats

Ikke i bruk. (Tidligere norsk avgift som ikke lenger er i bruk.)

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvTxRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1556  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.