Unntas aut.post.

Viser om du valgte at denne bilagslinjen skal unntas automatposteringer under bilagsregistreringen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn ExAut Navnet på databasefeltet.
Nummer 5801  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.