Registrert beløp

Beløpet som ble angitt på bilagslinjen.

På hovedbokstransaksjoner skiller Visma Business mellom registrert beløp og bokført beløp. Registrert beløp viser beløpet slik det ble tastet inn under bilagsregistrering, inklusive merverdiavgift, men uten en eventuell investeringsavgift. Visma Business trekker fra en eventuell inn- eller utgående merverdiavgift og bruker resultatet som grunnlagsbeløp for avgiftene. Bokført beløp er lik dette grunnlagsbeløpet pluss en eventuell investeringsavgift.

Merk: Kreditbeløp har negativt fortegn, mens debetbeløp er positivt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EntAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1550  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.