Kredit bokført beløp

Bokført kreditbeløp for en hovedbokspostering.

Visma Business skiller mellom registrert beløp og bokført beløp. Registrert beløp viser beløpet slik det ble tastet inn under bilagsregistrering, inklusive merverdiavgift, men uten en eventuell investeringsavgift. Visma Business trekker fra en eventuell inn- eller utgående merverdiavgift og bruker resultatet som grunnlagsbeløp for avgiftene. Bokført beløp er lik dette grunnlagsbeløpet pluss en eventuell investeringsavgift.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Bokført beløp Kredit
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4644  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.