Kostn. %

Prosentandel av ikke-fradragsberettiget inngående MVA.

Viser andelen av mva.prosent som er ikke-fradragsberettiget. Finnes bare på transaksjoner hvor avgiftskoden har en verdi i feltet Kostn. % i tabellen Avgiftskode. For bedrifter med en blanding av mva.pliktige og ikke-mva.pliktige aktiviteter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CstP Navnet på databasefeltet.
Nummer 4862  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.