Kalkulert MVA beløp

For sammenligning mot faktisk postert mva.beløp dersom dette ble endret før bilagsoppdatering.

Feltet benyttes til mva.kontroll, for å avdekke eventuelle manuelle endringer av mva.beløp som har blitt gjort før oppdatering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CalcVAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14465  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.