Bankreferanse

Bankens referanse for transaksjonen.

Aktuelt for poster på hovedbokskonto for bank. Automatisk utfylt ved import av inngående betalinger fra Visma.net AutoPay, men kan også angis manuelt i tabellen Bilag.
Merk: Hvis en transaksjonsgruppe i betalingsfilen fra Visma.net AutoPay inneholder flere betalingslinjer, vil ikke bankreferanse bli fylt ut på raden for bankposteringen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankreferanse Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 18776  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.