Bet.avskr.konto kont.rab.

Behandlingsvalget Avskriv betalinger i tabellen Åpen kundepost produserer en bunt med avskrivningsbilag for poster hvor feltet Avskriv har verdien 1 - Avskriv lite avvik eller 4 - Avskriv stort avvik.

Du kan behandle flere fakturaposter under ett ved å markere dem.

Det blir gitt feilmeldinger dersom det ikke er oppgitt noen bilagsserie eller konto for avskrivning av betalinger i feltene Bet.avskr.serie og Bet.avskr.konto kont.rab.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn PmtVAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 8512  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto WriteOffAccount
  • Bet.avskr.konto kont.rab.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.