Workflow-behandling

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

***unknown text identifier DomainValues.VismaStorageVoucherType.IncomingInvoice

Forhåndsregistrering for inngående fakturaer
Denne innstillingen endrer oppførselen til to behandlingsvalg; Behandle dokument i tabellen Regnskapsdokument og Oppdater leverandørtransaksjoner i tabellen Bunt. For mer informasjon om disse behandlingsvalgene, se Behandle dokument og Oppdater leverandørtransaksjoner

Forskjeller i flyten når forhåndsregistrering er aktivert:
 • Behandlingsvalget Behandle dokument:
  • Forhåndsregistrering er aktivert under feltet Buntbehandl. på bunten.
  • For leverandørlinje: Feltet Bilagsart fra Inngående dokument forhåndsreg. serie brukes.
  • Beløp på kostnadsbilagslinje sett uten mva. (mva. på leverandørlinje).
 • Behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner:
  • Behandlingsvalget Tildel bilagsnummer kjøres automatisk for å fjerne den foreløpige statusen.
  • Feltet Tidligere bilagsnr settes lik Bilagsnr på leverandørlinjen.
  • "Del bunt" utføres - se behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner (forhåndsregistrering).
 • Hvis aktivert:
  • Bilagsserie som brukes hentes fra feltet Inngående dokument forhåndsreg. serie i tabellen Bedriftsopplysninger. Denne bilagsserien må ha utfylt verdi i feltet Bilagsart.
  • Kontoen angitt i feltet Interimskonto kostnader i tabellen Bedriftsopplysninger vil brukes som Debet konto på bilaget (Kredit konto hvis overført faktura er en kreditnota).
  • Leverandørkonto brukes som motkonto.
Frigi betaling etter at faktura er godkjent
Hvis aktivert, og begge de følgende betingelsene er oppfylt:
 • Approval-status i tabellen Approval-oppgave for bilaget er 4 - Godkjent, og
 • Forhåndsregistrering for inngående fakturaer er aktivert under feltet Workflow-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Hvis alle betingelser er oppfylt, vil alle linjer med utfylt Tidligere bilagsnr i tabellen Bilag blir oppdatert med Prioritet fra bilagsarten angitt på bilagsserien for Inng.fakt.serie.

Ikke opprett leverandører automatisk

Godkjenningsflyt

Send til godkjenningsflyt
Send til godkjenningsflyt må være markert hvis du ønsker å aktivere funksjonaliteten hvor Visma Business bestemmer flyten av godkjennere og sender dette til Visma.net Approval. Hvis ikke markert vil Visma.net Approval bestemme flyten ut i fra sin egen logikk.
Bruk sekvensiell flyt
Hvis markert vil Visma Business sende godkjenningsflyten i formatet for den første godkjenneren, slik at godkjenningstrinnene vises i rekkefølge. For øyeblikket viser ikke Visma.net Approval denne rekkefølgen, slik at denne funksjonaliteten først vil ha effekt når dette støttes av Visma.net Approval.
Send automatisk til godkjenningsflyt
Bunt må balansere før sending
Tillat posteringer når sendt til Approval
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Workflow-behandling Heltall
SQL-navn WfProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 18988  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.